ביתן 2, גני התערוכה, תל אביב

ביתן 2, גני התערוכה, תל אביב